Reklama

"LINIA"

czasopismo literackie wydawane 1931-33, organ Awangardy Krakowskiej; kontynuacja ; ukazało się 5 zeszytów, wydanych później jako broszura pt. Linia. Front ogólny. Głos poezji idącej 1931-33; red. Jalu Kurek; wśród autorów m.in. J. Przyboś, A. Ważyk, J. Brzękowski, M. Czuchnowski, S. Piętak oraz poeci .

Reklama

Podobne hasła:

  • linia, nie przekroczyć linii...
  • linia, ( line )
  • linia, kategoria systematyczna.(...)

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama