"Nowiny Literackie"

(1947-48)

tygodnik społ.-kult. wyd. w Warszawie pod redakcją J. Iwaszkiewicza. Do zespołu redakcyjnego należeli m.in.: L. M. Bartelski, E. Csató, S. R. Dobrowolski, K. Truchanowski. Pismo niezależne, luźno związane z PPS. Unikało skrajności, było otwarte na różne zjawiska lit., dopuszczało wielość poetyk. Akceptowało dorobek 20-lecia międzywojennego (zwł. A. Struga, K. Irzykowskiego, B. Leśmiana, J. Czechowicza). Publikowało utwory pisarzy emigracyjnych: K. Wierzyńskiego, J. Wittlina, M. Kuncewiczowej, M. Wańkowicza (fragm. Hubalczyków), W. Gombrowicza (List ferdydurkistów), ale ostro atakowało instytucje kult. na Zachodzie. "N. L." próbowały rzetelnie informować o życiu kult. w kraju i za granicą - zamieszczały kroniki: franc., ang., wł., drukowały teksty wielu pisarzy pol. z różnych generacji oraz pisarzy obcych, takich jak: Sartre, Giraudoux, Hemingway, Steinbeck, Garcia Lorca, Neruda i in. Tygodnik miał kilka numerów specjalnych: czes., hiszp., radziecki oraz "szekspirowski". Dużo miejsca poświęcał plastyce, muzyce, teatrowi i filmowi. Stały felieton - Listy do Felicji - pisał J. Iwaszkiewicz. Z "N. L." współpracowało wielu wybitnych pisarzy, krytyków lit. (m.in. R. Matuszewski, K. Wyka, J. J. Lipski) i historyków lit. (m.in. J. Krzyżanowski i W. Kubacki). Pod koniec istnienia pismo uległo naciskom polityki, m.in. drukując artykuły głoszące program socrealizmu (np. W. Sokorskiego).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama