"Poezja"

mies. wyd. od 1965 r., poświęcony całkowicie poezji, zamieszcza głównie utwory autorów współcz., dyskusje lit. i wypowiedzi krytyków, noty o autorach, recenzje nowych tomików poet. Od 1972 wydaje numery monograficzne i monotematyczne, np. Awangarda dzisiaj (1972), Pokolenie "Współczesności" (1976), Barok żywy (1977), J. Iwaszkiewicz (1978), Kochanowski (1980); publikuje poezję innych narodów, np. macedońską (1977). Do zespołu redakcyjnego należeli m.in. Z. Herbert, S. Grochowiak, J. Przyboś, A. Międzyrzecki, T. Karpowicz.

Reklama

Podobne hasła:

  • poezja, miłośnicy współczesnej...
  • Poezja, wiersz W. Broniewskiego...
  • poezja, 1) wypowiedź jęz. wyróżniająca...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama