"Wiadomości Literackie"

(1924-39)

najpoczytniejszy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu międzywojennym. Założyciel i red. M. Grydzewski stworzył nowoczesny magazyn lit. na wzór pism franc., dbając o jego poziom, ale i o zdobycie szerokiego kręgu odbiorców. "W. L." miały ciekawą szatę graficzną (zdjęcia, karykatury, reprodukcje). Z założenia eklektyczne, stały się wkrótce nieoficjalną trybuną skamandrytów, publikowali w nich jednak prawie wszyscy znaczący pisarze 20-lecia. Pismo prowadziło liczne kampanie publicyst. (np. antybrązownicze T. Boya-Żeleńskiego, protest przeciw cenzurze ograniczającej swobodę twórców), kształtowało postawy, poglądy i gusty lit. inteligencji (ośmieszało kicz i tandetę lit.). Co roku przyznawało swoją nagrodę lit. 36 numerów specjalnych poświęciło wybranym tematom, regionom, ośrodkom kultury oraz pisarzom, m.in. J. Kochanowskiemu, A. Mickiewiczowi, J. Słowackiemu, S. Wyspiańskiemu, B. Prusowi, J. Kasprowiczowi, S. Przybyszewskiemu, W. Reymontowi i obdarzonym szczególnym kultem L. Staffowi i S. Żeromskiemu. Od ok. 1930 r. "W. L." nabrały charakteru pisma lit.-społ. (znakomite działy reportażu i krytyki artyst.). Zachowując charakter demokratyczno-liberalny, było obiektem ciągłych ataków zarówno lewicy, jak i prawicy. Grydzewski na emigracji w Londynie wydawał pismo dalej jako "Wiadomości", po jego śmierci (1974) kontynuowała S. Kossowska. Ostatni numer ukazał się w marcu 1981.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama