Ajschylos

(ok. 525-456 p.n.e.)

tragik gr. Wprowadził na scenę drugiego aktora. Napisał ok. 90 sztuk, do naszych czasów przetrwał wybór 7 tragedii: Persowie (wystawieni wr. 472 p.n.e.), Siedmiu przeciw Tebom (469 r. p.n.e.); trylogia tragiczna: Oresteja, czyli Dzieje Orestesa, złożona zAgamemnona, Ofiarnic iEumenid (wystawione ok. 454 r. p.n.e.), Błagalnice (ok. 463 r. p.n.e.), Prometeusz wokowach (ok. 460 r. p.n.e.). Twórczość A., który wswoich sztukach zastanawiał się nad tajemnicą ludzkiego życia, Grecy traktowali jako działalność wieszcza, nauczyciela ludu, moralnego reformatora. Uznaje się go za ojca dramatu europ.; wcześniejsza tragedia, przed wprowadzeniem przez A. pierwszego aktora, składała się zpieśni chóralnych inarracyjnych. Wswoich dramatach A. posługiwał się klasycznymi później środkami, jak np. motyw rozpoznania (Ofiarnice). Przez 20 lat A. współzawodniczył zSofoklesem wkonkursach (agonach) tragików.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama