Apollinaire Guillaume, właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki

(1880-1918)

franc. poeta, eseista iteoretyk sztuki. Syn pol. arystokratki iros. oficera, czołowa postać cyganerii paryskiej skupionej wdzielnicach Montmartre iMontparnasse. Przyjaciel Picassa, pozował wielkiemu kubiście do licznych portretów. W1911 r. został, niesłusznie, oskarżony okradzież zLuwru Giocondy. Zchwilą wybuchu Iwojny światowej wyruszył jako ochotnik na front. W1916 r. dosięgnął go pocisk artyleryjski. Po szczęśliwie przeprowadzonej trepanacji czaszki A. wrócił do Paryża ipoślubił Jacqueline Kolb. Zmarł wkilka miesięcy później na grypę hiszpańską. Prekursor wielu prądów współczesnej sztuki: kubizmu, dadaizmu, fowizmu isurrealizmu, dwoma zbiorami: Alkohole (1913) iKaligramy (1918), określił kształt poezji XX w. Wiersze A. to luźne zestawienia różnych wypowiedzi wmyśl estetyki kubizmu, ciągi symultanicznych obrazów rozwijanych wszybkim tempie - najlepszym przykładem poemat ztomu Alkohole, Strefa. A. tworzy "ideogramy liryczne"- utwory, które graficznie imitują plakat lub ulotkę, odnoszą się do przedmiotów lub form symbolicznych (samochód, serce, fontanna, but) oraz abstrakcyjnych. Poeta opuszcza części zdania (często orzeczenia), posługuje się mową potoczną, zrywa zinterpunkcją, wprowadza nową metaforykę. Wostatnim utworze ztomu Kaligramy, liryku Prześliczna rudowłosa, zadedykowanym żonie, A. dokonuje podsumowania życia, prosi owyrozumiałość dla swoich prób poetyckich iodrzucając Porządek, opowiada się za Przygodą wpoezji. Przywódca awangardy kubistycznej, równocześnie z Alkoholami opublikował zbiór programowych esejów Kubiści, rozważania estetyczne (1914). Na jego twórczy dorobek złożyły się ponadto: opowiadania Heretyk iS-ka (1910), Zamordowany poeta (1916), sztuka nadrealistyczna Cycki Terezjasza oraz szkice na temat malarstwa, kroniki ilisty. Na jęz. pol. utwory największego nowatora poezji tłumaczyli: A.Ważyk, A.Międzyrzecki, J. Hartwig, J. Lisowski, S. Napierski, M. Żurowski iin.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama