Auden Wystan Hugh

(1907-73)

ang. poeta idramatopisarz. Syn fizyka George’aAugustusa, studiował wOksfordzie, po czym podjął pracę jako nauczyciel wszkole męskiej wMelvern. Wtym samym czasie przyłączył się do grupy poetyckiej, wktórej skład wchodzili S.Spender, L. Mac Neice, C. Day Lewis izktórą kojarzono także Ch. Isherwooda. Pisarze ci, określani przez krytykę jako komuniści, łączyli polit. radykalizm zestetycznym awangardyzmem. Lata 1928-29 A. spędził razem zIsherwoodem wNiemczech. Po powrocie do Anglii wydał swój debiutancki zbiór Wiersze (1930); później tomy: Mówcy (1932), Taniec śmierci (1933) iPatrz, cudzoziemcze (1936). Wszystkie utwory ztego okresu przynoszą opis nastrojów irozterek lewicowej inteligencji wprzeddzień Wielkiego Kryzysu. A. połączył wnich satyryczną pasję zliryczną subtelnością. Wdziedzinie dramatu zadebiutował wduecie zIsherwoodem; wydali wspólnie sztuki eksperymentalne: Pies przebrany wskórę (1935), Zdobycie F 6 (1937) iNa granicy (1938). W1935 r. A. poślubił Erikę Mann, najstarszą córkę Thomasa Manna. Kolejny rok spędził wHiszpanii jako kierowca sanitarki wrepublikańskiej wojskowej służbie medycznej. Wyprawa poety, znów zIsherwoodem, do Chin w1939 r. zaowocowała wspólnym zbiorem szkiców reportażowych Podróż na wojnę (1939). Wtym samym roku A.opuścił Anglię, by na zawsze osiedlić się wStanach Zjednoczonych iprzyjąć amer. obywatelstwo. Utwory z"okresu amerykańskiego" odzwierciedlają przeobrażenia wewnętrzne, jakie dokonały się wpisarzu, który odstąpił od lewicowego radykalizmu społ. na rzecz treści rel.-moralistycznych. Do najważniejszych zbiorów ztych lat należą: Innym razem (1940), Wiek niepokoju (1947), Tarcza Achillesa (1955), Droga starego człowieka (1956) iHołd dla Klio (1969). A.jest także autorem licznych esejów, zktórych najważniejsze znalazły się wzbiorze Ręka farbiarza (1962), oraz dwóch librett operowych do muzyki Strawińskiego iHenzego. W1954 r. pisarz został członkiem Amerykańskiej Akademii Literatury iSztuki, aw1956r. wybrano go profesorem wamer. Oksfordzie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama