Batszeba

(hebr. "córka pełności")

żona Uriasza Chetyty, później króla Dawida, matka Salomona; gdy król Dawid, stojąc na tarasie swojego pałacu, ujrzał B. zażywającą kąpieli, nawet groźba gniewu Jahwe nie mogła go już odwieść od pragnienia, by ją posiąść. B. była bowiem piękna, jednak zamężna. Aby pozbyć się rywala, Dawid wysłał go na pole walki. Uriasz zginął, akról mógł poślubić oczekującą jego dziecka B. Kara Jahwe za cudzołóstwo inieposłuszeństwo dosięgła jednak małżonków - stracili pierwszego potomka; ich drugi syn dostał imię Salomon ijako władca Izraela zasłynął zwielkiej mądrości. Postać B.stała się natchnieniem dla m.in. Rembrandta, P. Bordone, P. Picassa iB. Strobla, którzy uwiecznili ją wscenie kąpieli; B. obecna jest także wliteraturze pol., E. Zegadłowicz poświęcił jej dramat Betsaba.

Reklama

Podobne hasła:

  • Dawid, (hebr. "dowódca" lub...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama