CHŁĘDOWSKI Adam Tomasz

(1790-1855)

stryj Kazimierza, dziennikarz; 1823-27 dyr. drukarni Komisji Oświecenia; red. , dzienników urzędowych: "Monitor Warszawski", "Dziennik Powszechny" (który przekształcił w organ zwolenników romantyzmu); uczestnik spisku przygotowującego powstanie listopadowe; po jego upadku na emigracji, gdzie zaprzestał działalności publicznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama