ARYSTARCH

z Samos (ok. 320-ok. 250 p.n.e.)

astronom grecki; uważał, iż Ziemia krąży wokół nieruchomego Słońca i obraca się dookoła własnej osi, za nieruchome uznawał też gwiazdy; jego hipoteza, sprzeczna ze znanymi wówczas prawami fizyki i nieprzydatna do obliczania przyszłych pozycji planet na niebie, nie wzbudziła zainteresowania współczesnych; jako pierwszy wykorzystał dane obserwacyjne do wyznaczenia względnych odległości między Ziemią a Słońcem i Księżycem oraz względnych ich rozmiarów; wykazał, że Słońce jest znacznie większe od Ziemi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama