Reklama

FLUOROWCE

halogeny

pierwiastki chem. tworzące 17 grupę (VII główną) układu okresowego: fluor, chlor, brom, jod, astat; są typowymi niemetalami, fluor i chlor są gazami, brom - cieczą, jod i astat - łatwo sublimującymi ciałami stałymi; silne utleniacze; b. aktywne chem.; w związkach występują w stopniu utlenienia -1 oraz (z wyjątkiem fluoru) +1 do +7; reagują gwałtownie z wieloma pierwiastkami oraz licznymi związkami (już w temp. pokojowej) tworząc halogenki i pochodne węglowodorów; niektóre tlenki f. wybuchają pod wpływem wstrząsu lub ogrzewania; występują w przyrodzie (z wyjątkiem otrzymywanego sztucznie promieniotwórczego astatu); największe znaczenie ma chlor i jego związki.

Reklama

Powiązane hasła:

OKRESOWY UKŁAD PIERWIASTKÓW, FLUOR, HALOGENKI, FOSFOR, ORGANICZNE ZWIĄZKI, CHLOROWCE, FLUOROWCOKETONY, JODOWA LICZBA, LASSAIGNE'A METODA, CHLOR

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama