Reklama

HELIOCENTRYCZNA TEORIA

sformułowana przez M. Kopernika teoria, która w centrum świata umiejscowiła Słońce obiegane przez planety, w tym Ziemię; wywodzi się z hipotez niektórych astronomów starożytnych; ogłoszona w 1543 w dziele De revolutionibus, zyskała początkowo niewielki krąg zwolenników; wsparta przez odkrycia Galileusza, J. Keplera, I. Newtona i innych, powszechną akceptację (wraz z wprowadzeniem do programów nauczania w szkołach) t.h. zyskała dopiero w epoce Oświecenia.

Reklama

Powiązane hasła:

COMMENTARIOLUS, BRAHE Tycho, KOPERNIK, , GIESE, POLSKA. NAUKA. RENESANS, GEOCENTRYCZNA TEORIA, RETYK, PARADYGMAT, GALILEUSZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama