Reklama

MLEKOWA FERMENTACJA

beztlenowy proces enzymatycznego rozkładu cukrów wyłącznie na kwas mlekowy (ewentualnie z domieszką produktów ubocznych); przeprowadzana przez bakterie mlekowe; jest podstawą procesu zakiszania pasz (kiszonki), wytwarzania wielu przetworów mlecznych (kefir, jogurt) oraz produkcji kwasu mlekowego.

Reklama

Powiązane hasła:

ZAKWASY, PACIORKOWCE, POZNAŃSKI, PIERZGA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama