Reklama

MODEL STANDARDOWY

najbardziej zaawansowany teoretyczny model świata materialnego, teoria fiz. stanowiąca połączenie teorii zw. chromodynamiką kwantową z teorią oddziaływań elektrosłabych; m.s. wyróżnia dwie grupy obiektów: cząstki materii i nośniki oddziaływań, a poza tymi grupami znajduje się tzw. mezon Higgsa; w grupie cząstek materii znajdują się, występujące parami, kwarki (u - górny, d - dolny, s - dziwny, c - powabny, b - piękny, t - prawdziwy) oddziałujące silnie oraz leptony (elektron - e, mion - μ, lepton tau - τ oraz stowarzyszone z nimi neutrina - ν nie podlegające tym oddziaływaniom; każdej parze kwarków odpowiada określona para leptonów: obrazek Naruszenie tej symetrii burzy matematyczną poprawność m.s.; teoria nie ogranicza liczby par (pokoleń) kwarków i leptonów, choć dotychczasowe badania wskazują na istnienie tylko trzech znanych już pokoleń (rozważania kosmologiczne wskazują na istnienie pięciu pokoleń); kwarki podlegają oddziaływaniom silnym, elektromagnetycznym i słabym, leptony e, μ, τ - elektromagnetycznym i słabym, a neutrina tylko słabym; nośnikami oddziaływań są: gluon g - oddziaływań silnych, foton γ - oddziaływań elektromagnetycznych, bozony W, Z - oddziaływań słabych. Opierając się na m.s. przewidziano istnienie kwarka c jako partnera znanego wcześniej kwarka s, a po znalezieniu 1975 kwarka b, także istnienie kwarka prawdziwego t, odkrytego dopiero 1994; dotąd jednak nie odkryto występującej w m.s. cząstki nazwanej mezonem Higgsa. M.s. umożliwia opis niemal całości zjawisk mikroświata; uważa się jednak, że nie jest on doskonały i fizycy dążą do opracowania bardziej fundamentalnej teorii określanej mianem wielkiej unifikacji.

Reklama

Powiązane hasła:

BOZON HIGGSA, KWARKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama