Reklama

AGNOSTYCYZM

termin utworzony 1869 przez ang. przyrodnika T.H. Huxleya dla określenia postawy kogoś, kto powstrzymuje się od udzielania odpowiedzi na pytania nie rozstrzygnięte przez badania nauk.; agnostykami są np. ludzie powstrzymujący się od zajęcia stanowiska w kwestii istnienia Boga, nieśmiertelności duszy czy istnienia prawdy absolutnej; z czasem określenie koncepcji filoz. uznających niepoznawalność świata lub pewnych jego aspektów; po Huxleyu agnostykami określali się H. Spencer i Ch. Darwin.

Reklama

Powiązane hasła:

DU BOIS-REYMOND Emil, HUME, FENOMENALIZM, ATEIZM, HUXLEY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama