AKSJOLOGIA

(gr. axios = mający wartość, logos = nauka) dyscyplina filoz. zajmująca się badaniem natury wartości (gł. etycznych i estetycznych), ich rodzajów, sposobów wartościowania, kryteriów i hierarchii; do najczęściej badanych należą dobro, prawda, cnota i piękno; współcz. znaczenie nadał a. w połowie XIX w. R.H. Lotze; w Polsce a. zajmowali się m.in. F. Znaniecki, W. Tatarkiewicz i R. Ingarden.

Reklama

Powiązane hasła:

ABSOLUTYZM, WARTOŚĆ, KUDEROWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama