ANAKSAGORAS z Kladzomen

(ok. 500-428 p.n.e.)

nauczyciel Peryklesa, jako pierwszy z filozofów gr. przedstawił teleologiczną wizję świata (zawierającą pojęcie celowości); za czynnik sprawczy uznał rozumną siłę (nous); teza, że Słońce i Księżyc to rozżarzone wielkie kamienie sprowadziła nań zarzuty o bezbożność i spalenie jego dzieła O przyrodzie; w traktacie O naturze rozwinął teorię atomów będących zarodkami rzeczy.

Reklama

Powiązane hasła:

ASPAZJA Z MILETU, EURYPIDES, NOUS, ANAKSYMANDER z Miletu

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama