ANALFABETYZM

brak umiejętności czytania i pisania u osób dorosłych (półanalfabetyzm - czytanie bez umiejętności pisania); wg statystyk UNESCO w połowie XX w. 44,3% ludności świata było analfabetami (1990 - 26,5%); najwięcej w Afryce - 50,1%, następnie w Azji - 33,5%, Ameryce Łac. - 15,3%, Europie - 3,1%; 2005 łączną liczbę analfabetów szacowano na ok. 920 mln osób, w tym 2/3 stanowiły kobiety. W Polsce w 1921 było 33,1% analfabetów, 1949-51 przeprowadzono kampanię alfabetyzacyjną, 1960 odsetek a. wynosił 2,7%, 1978 - 1,2%; poziom a. zależy od czynników ekon., społ. i kulturowych; organizacją walczącą z a. jest UNESCO, wspierające wysiłki państw na rzecz powszechnej alfabetyzacji oraz koordynujące je na forum międzynarodowym.

Reklama

Powiązane hasła:

KASPROWICZ, EKSPLOZJA DEMOGRAFICZNA, , PASIERBIŃSKI, ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, POLSKA. OŚWIATA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama