ANGLISTYKA

nauka o języku i literaturze ang.; sekcja wydziału filologicznego na uniwersytecie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama