Reklama

ANTROPOCENTRYZM

stanowisko uważające człowieka lub ludzką świadomość za punkt centralny całej rzeczywistości (człowiek jako miara wszystkich rzeczy); przeciwstawia się kosmocentryzmowi i teocentryzmowi; szczególnie mocno wyartykułowany w filozofii nowożytnej, która swoje gł. zainteresowanie z Boga i kosmosu przeniosła na człowieka; współcześnie najbardziej radykalny a. prezentował egzystencjalizm.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama