Reklama

ANTROPOZOFIA

odmiana gnozy, głosząca możliwość poznania człowieka i świata jedynie za pomocą tajemnej intuicji; wiedza dostępna tylko wtajemniczonym, łącząca ewolucjonizm i mistyczne doktryny religijne (m.in. elementy mistyki chrześcijańskiej i hinduizmu, np. wiarę w reinkarnację, Karmę); twórcą a. jest R. Steiner, który twierdził, że dusze powstały z odwiecznej boskiej substancji, ich uwięzienie w materii jest następstwem grzechu a celem ćwiczeń duchowych powinno być umożliwienie im powrotu do źródła; zadaniem antropozofa jest doskonalenie siebie w celu powrotu do poczucia jedności ze światem; centrum ruchu a. (o strukturze przypominającej masońską) jest Szwajcaria.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama