Reklama

BACON Francis

wicehrabia ^Saint Albans^^, baron Verulam (1561-1626)

angielski filozof, prawnik i polityk; 1618-21 lord kanclerz (stanowisko utracił wskutek uzasadnionych oskarżeń o łapówkarstwo); twórca nowoczesnego empiryzmu (zwł. metodologicznego); postulował uwolnienie nauki od teologii i "złudzeń umysłu", które nazywał idolami: wyróżniał złudzenia plemienne (typowe dla wszystkich ludzi, wynikające z natury ludzkiej), jaskini (typowe dla jednostek, uwarunkowane indywidualnym wychowaniem), rynkowe (powodowane przez nieścisłości języka) i teatru (wynikające z bezkrytycznego stosunku do autorytetów filoz., zwł. Arystotelesa); zdaniem B. badania naukowe powinny się posługiwać metodami eksperymentalnymi i indukcją eliminacyjną, opartą na tzw. tablicach, wykazach faktów (ich obecności, nieobecności i nasilenia występowania), pozwalających wyizolować dane zjawisko, poznać przyczynę i okoliczności jego wystąpienia; postulaty te zawarł w gł. dziele Novum Organum; w Nowej Atlantydzie przedstawił utopijne społeczeństwo rządzone przez ludzi nauki.

Reklama

Powiązane hasła:

ZNAMIEROWSKI, SHAKESPEARE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama