BAUMAN Zygmunt

(ur. 1925)

polski socjolog i politolog; uznawany za zwolennika postmodernizmu w naukach humanistycznych (wcześniej związany z tradycją marksistowską); założyciel i red. nacz. "Zeszytów Socjologicznych"; do 1968 na Uniw. Warszawskim, później na emigracji; prof. uniw. w Leeds (W. Brytania); m.in. Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii, Zarys socjologii, Kultura i społeczeństwo, Nowoczesność i zagłada, Etyka ponowoczesna, Prawodawcy i tłumacze, Śmiertelność, nieśmiertelność i inne strategie przetrwania, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Europa - niedokończony projekt, wspomnienia Nigdzie na Ziemi.

Reklama

Powiązane hasła:

, SOCJOLOGIA, POSTMODERNIZM

Podobne hasła:

  • ZYGMUNT, Pochodzenia staroniemieckiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama