CZIPEWEJOWIE

plemię Indian Ameryki Płn; ok. 70 tys.; język z algonkińskiej grupy językowej; pierwotnie zajmowali obszary od wybrzeży jez. Huron i Górnego do Dakoty Płn.; koczownicy (myślistwo, rybołówstwo), system społeczny oparty na ustroju rodowym (rody nosiły nazwy zwierząt); uprawiali kanibalizm rytualny, budowali kopulaste wigwamy z kory; ob. zamieszkują w rezerwatach w stanach Minnesota, Michigan, Wisconsin i Dakota Płn. (USA) oraz Ontario, Manitoba, Terytorium Płn.-Zach. (w Kanadzie); pokrewni Odżibuejom.

Reklama

Powiązane hasła:

INDIANIE, INDIANIE, ODŻIBUEJOWIE, ALGONKINOWIE, MINNESOTA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama