Reklama

CZŁOWIEKOWATE

(Hominidae)

rodzina z rzędu naczelnych, tworząca wraz z małpami człekokształtnymi nadrodzinę człekokształtnych; ob. tylko 1 gat. - człowiek (Homo sapiens); obejmuje także kopalne istoty przed- i praludzkie (australopiteki, pitekantropy, neandertalczyka); cechą cz. jest przede wszystkim dwunożność i pionowa postawa ciała oraz przystosowanie się do życia na terenach otwartych, bezleśnych; spowodowało to szereg zmian w budowie szkieletu i mięśni, przede wszystkim możliwość posługiwania się rękami w celu zdobycia pożywienia i obrony; jednocześnie sukcesywnie wzrastała objętość mózgu i rozwijała się kora mózgowa; najbliższą człowiekowi współczesnemu formą pierwotną cz. jest człowiek neandertalski (nazwa pochodzi od miejsca odkrycia pierwszej czaszki - Neandertal w Niemczech); od szczebla praludzkiego datuje się rozwój kultury materialnej i początki życia społecznego.

Reklama

Powiązane hasła:

PROPLIOPITEK, CZŁOWIEK, HOMINIDAE, PROKONSUL, DRIOPITEKI, CZŁEKOKSZTAŁTNE, PARAPITEKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama