DARWINIZM SPOŁECZNY

kierunek XIX-wiecznej socjologii usiłujący zaadaptować darwinowską koncepcję doboru naturalnego i walki o byt do analizy społeczeństwa; skrajna odmiana ewolucjonizmu i naturalizmu socjologicznego; wg d.s. siłą napędową rozwoju społ. są nieustanny konflikt oraz walka między- i wewnątrzgrupowa, w której zwyciężają najsilniejsze jednostki i grupy; do najważniejszych przedstawicieli d.s. zaliczają się L. Gumplowicz, W. Bagehot i G. Retzenhofer.

Reklama

Powiązane hasła:

PARSONS, DARWINIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama