DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO TEORIA

teoria traktująca społeczeństwo jako zbiór powiązanych ze sobą indywidualnych działań ludzkich, regulowanych normami i ogólnie uznanymi wartościami; powszechnie przyjęte wzory działań społecznych pozwalają przewidywać reakcje innych ludzi; prekursorami t.d.s. byli M. Weber i F. Znaniecki, który wyróżnił 2 podstawowe typy działań społ.: negatywny przymus i pozytywne nakłonienie (wg Znanieckiego wszystkie działania społeczne są odmianami i kombinacjami tych dwóch typów); t.d.s. rozwinęli T. Parsons, R. MacIver, E. Shils.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama