FEDERACJA

(łac. foederatio = sprzymierzenie) 1. państwo związkowe (Szwajcaria, USA, Niemcy i in.), w którym organizmy terytorialne - kantony, stany, kraje, prowincje, itp. - w pewnych dziedzinach samodzielnie tworzą prawo, pełnią też władzę wykonawczą oraz sądowniczą na swym obszarze, podczas gdy w podstawowych, jak obrona i bezpieczeństwo, finanse państwowe, polityka zagr., jest to domeną organów ogólnokrajowych. 2. związek organizacji, stowarzyszeń polit., społ., sport. i in.

Reklama

Powiązane hasła:

EKWADOR, FEDERALIZM, REGIONALIZM, ERYTREA, DEHAENE Jean-Luc, JORUBA, NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama