GAUSSA-OSTROGRADSKIEGO WZÓR

pozwala (pod pewnymi warunkami dotyczącymi regularności funkcji i własności obszaru) na zamianę całki objętościowej (potrójnej) na całkę powierzchniową (podwójną); wygodny i często stosowany w matematyce i fizyce wzór obrazek , gdzie S jest powierzchnią zorientowaną ograniczającą obszar trójwymiarowy V, natomiast Q, P, R są ciągłymi funkcjami trzech zmiennych określonymi w obszarze jednospójnym, zawierającymi powierzchnię S.

Reklama

Powiązane hasła:

OSTROGRADSKIEGO-GAUSSA WZÓR, WEKTOROWY RACHUNEK, OSTROGRADSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama