Reklama

HEBRAJSKIE PISMO

alfabetyczne pismo spółgłoskowe, złożone z 22 znaków, pisane od prawej do lewej, z literami używanymi także na oznaczenie liczb; do VI w. p.n.e. Żydzi posługiwali się pismem zbliżonym do fenickiego, wypartym później wraz z j. hebrajskim przez j. aramejski; w IV-II w. p.n.e. powstało pismo określane w tekstach rabinicznych jako asyryjskie; istniał w nim surowy zakaz łączenia liter; w pisowni dwie odmiany: sefardyjska - miękka, zaokrąglona, pisana trzciną - i aszkenazyjska - ostra, o cieniowanych literach, pisana piórem; z niej powstało pismo drukowane, stosowane do dzisiaj jako oficjalne pismo judaizmu.

Reklama

Powiązane hasła:

SAMARIA, LITERA, PISMO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama