KARIBI

Karaibowie

grupa etniczna Indian Ameryki Płd. wywodząca się z Gujany, skąd dokonali ekspansji w kierunku basenu Amazonki (X w.) i wysp Antyli (XII-XIII w.), gdzie podporządkowali sobie Arawaków. Ekspansję K. ułatwiało to, że jako jedyni wśród Indian używali żagli. Ponieważ usiłowali przeciwstawić się konkwiście, ulegli stosunkowo wcześnie niemal całkowitej eksterminacji przez Europejczyków. Obecnie zachowały się tylko nieliczne plemiona k. (od 100 do 1500 osób) w Amazonii i Mato Grosso, gdzie żyją w dużej izolacji. Należą do nich plemiona Cumanagoto, Arecuna, Maquiritare, Macishi, Pianacoto, Oyana, Tirio, Wayna, Motilon, Peba, Arara, Bacairi i Nahucuae. Ze światem zewnętrznym utrzymują one kontakt w zasadzie tylko za pośrednictwem specjalnych służb państwowych zajmujących się sprawami Indian.

Reklama

Powiązane hasła:

PALEOAMERYKAŃSKIE LUDY, KARAIBOWIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama