OLMEKOWIE

Reklama

plemię indiańskie, od XIV do III w. p.n.e. twórcy imperium na terytoriach dzisiejszych stanów Querrero, Tabasco i Vera Cruz w Meksyku; uważa się, że O. zapoczątkowali pismo hieroglificzne, system numeracji, kalendarz i obserwacje astronomiczne, stworzyli podstawy architektury prekolumbijskiej; byli jedną z pierwszych grup Indian, którzy rozwinęli własną kulturę i podstawy estetycznej swoistości sztuki Ameryki Środk.; charakterystyczny dla sztuki O. był prymat monumentalnych form rzeźbiarskich (olbrzymie bazaltowe głowy o lekko spłaszczonej twarzy), a także początki realistycznej rzeźby w bazalcie i jadeicie; wprowadzili motyw jaguara (być może najw. ich bóstwa) w rzeźbie i zdobnictwie. Gł. zabytki kultury O. odkopano w La Venta, San Lorenzo i Tres Zapotes. Przyczyny zaniknięcia cywilizacji O. nie są znane.

Powiązane hasła:

KALENDARZ MAJÓW, MAJÓW SZTUKA, PREKOLUMBIJSKA SZTUKA, LA VENTA, AZTEKÓW SZTUKA, TRES ZAPOTES, MEKSYK, CYWILIZACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama