ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH

Organization of American States, OPA/OAS

organizacja regionalna ONZ, zrzeszająca państwa Ameryki Łacińskiej i USA, utworzona 30 IV 1948 w Bogocie (Kolumbia) na IX Międzynar. Konferencji Amerykańskiej; kontynuacja utworzonej 1890 Unii Międzynar. Republik Amer., przekształconej 1910 w Unię Panamerykańską; członkami 35 państw, łącznie z Kubą, z którą od 1962 współpraca jest zawieszona; wg tzw. Karty z Bogoty, która weszła w życie 1951, celem OPA jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa kontynentu amer., pokojowe regulowanie sporów między państwami członkowskimi (sankcje w wypadku nieuznawania postępowania rozjemczego), wspólne rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i politycznych; organami OPA są: zwoływana co 5 lat Międzynar. Konferencja oraz Zgromadzenie Ogólne zwoływane dorocznie, Stała Rada na szczeblu ambasadorów, Rada Gospodarczo-Społeczna, Rada Prawników, Rada Oświaty, Nauki i Kultury, Sekretarz Generalny, Międzyamer. Rada Obrony, Międzyamer. Komisja Praw Człowieka i Międzyamer. Trybunał Praw Człowieka; siedzibą Waszyngton; do lat 60. OPA była pod wpływem USA (m.in. sankcje wobec Kuby, firmowanie amer. interwencji 1954 w Gwatemali, 1964 w Panamie, 1965 w Dominikanie, ale i tzw. Sojusz dla Postępu przyjęty na konferencji w Punta del Este - 1961, czyli program rozwoju gosp. i pomocy dla krajów Ameryki Łacińskiej); od lat 70. wyraźny wzrost niezależności, m.in. 1975 (sesja OPA w San José) zniesienie sankcji wobec Kuby ze strony państw OPA (z wyjątkiem USA), poparcie dla Argentyny - czł. OPA - podczas wojny o Malwiny / Falklandy (1982) i potępienie pomocy udzielanej W. Brytanii przez USA; rezolucje protestacyjne po interwencjach USA w Grenadzie (1983) i Panamie (1989) oraz rezolucje w sprawie ochrony praw człowieka w Chile; dorobkiem także ustanowienie traktatem z 1967 strefy bezatomowej w Ameryce Łacińskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

OPA, PUNTA DEL ESTE, PANAMERYKANIZM, PANAMA, PANAMERYKAŃSKIE KONFERENCJE, ORGANIZATION OF AMERICAN STATES, ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama