PANHELLENIZM

XIX/XX w. nacjonalistyczny ruch nowogrecki, dążący do zjednoczenia Greków na ziemiach dawn. Ces. Bizantyjskiego; niepodległa Wielka Grecja miała objąć Tesalię, Epir, Macedonię, W. Egejskie (z Kretą i Cyprem), wybrzeże Azji Mniejszej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama