RYTM

zauważalna powtarzalność elementów brzmieniowych, stosowana jako element organizujący w wierszu; r. może wynikać ze stałej liczby sylab (wiersz sylabiczny), sylab wraz z określonym porządkiem akcentów (wiersz sylabotoniczny), stałej liczby akcentów (wiersz toniczny), regularnego występowania średniówki i rymów.

Reklama

Powiązane hasła:

JOY DIVISION, TANGO, STRYJEŃSKA, ŚREDNIÓWKA, TECHNO, TANECZNA MUZYKA, KAMBODŻY MUZYKA, KÁLMÁN, PASSACAGLIA

Podobne hasła:

  • rytm, (gr. rhytmós )
  • RYTM, SYNONIM: takt, tempo,...
  • RYTM, ugrupowanie artystyczne...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama