Reklama

RZĄD

naczelny organ władzy wykonawczej państwa, zarządzający całym aparatem administracyjnym, zw. też gabinetem; w W.Brytanii ok. 20 osób z zachowaniem tradycyjnego nazewnictwa, np. Lord Kanclerz (minister sprawiedliwości), Kanclerz Skarbu itp.; we Francji 14 ministrów resortowych i 4 "delegowanych" do rozmaitych spraw; w RFN zw. Urzędem Kanclerskim, złożony prócz kanclerza z 14 kierowników resortów; we Włoszech - premier, wicepremier i 17 ministrów; w Szwajcarii - tzw. Rada Federalna złożona z 7 radców, z których jeden rotacyjnie piastuje stanowisko prezydenta; w USA - prezydent, wiceprezydent i 14 podległych głowie państwa sekretarzy; w PRL był powoływany i odwoływany przez sejm, w RP (od 1992) powoływany jest przez prezydenta; sejm natomiast udziela mu votum zaufania.

Reklama

Powiązane hasła:

LINNÉ, PARLAMENTARYZM, DESMOSTYLIA, PREMIER, ADMINISTRACJA RZĄDOWA, WOTUM ZAUFANIA, KANCLERSKI SYSTEM RZĄDÓW, PREZYDENCKI SYSTEM, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, WOTUM NIEUFNOŚCI

Podobne hasła:

  • rząd, (= szereg), wystąpić...
  • RZĄD, SYNONIM: władze, władza,...
  • rząd, naczelny, wyodrębniony...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama