Reklama

ZAREMBA

Zygmunt (1895-1967)

Reklama

polityk PPS, w partii od 1912, od 1917 czł. władz centralnych; red. pism partyjnych ("Robotnik" i in.); IX 1939 współorganizator Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy; w konspiracji współtwórca PPS-WRN, czł. kierownictwa, redaktor pism; 1941 autor Programu Polski Ludowej, 1944 - Demokracja społeczna. Próba wizji ustroju przejściowego; od I 1944 przedstawiciel WRN w Radzie Jedności Narodowej; 1945 ukrywał się przed UB, 1946 zbiegł na Zachód; od 1948 przew. Rady Centralnej PPS; współtwórca i przew. Międzynar. Biura Socjalistycznego; publicysta, red. pism , "Droga"; Wojna i konspiracja, Przemiany w ruchu komunistycznym, Wspomnienia. Pokolenie przełomu i in.

Powiązane hasła:

CZARSKI, PPS - WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama