Reklama

PLASTYCZNA OBRÓBKA

przeróbka plastyczna

jedna z dziedzin obróbki bezubytkowej, gł. metali; ma na celu nadanie wymaganego kształtu materiałowi lub jego podzielenie, a także zmianę jego struktury, własności, gładkości powierzchni, itp.; na materiał wywiera się nacisk aż do osiągnięcia w nim stanu plastycznego; ze względu na konieczność zmniejszenia oporów materiału o.p. przeprowadza się zwykle na gorąco, tj. powyżej temp. rekrystalizacji (dla stali i większości metali oraz ich stopów jest ona rzędu kilkuset stopni Celsjusza, jednak dla innych, np. ołowiu, jest niższa od temp. pokojowej); o.p. przeprowadza się za pomocą walcowania, kucia, wyciskania, ciągnienia, tłoczenia; odrębną grupę tworzą procesy, których gł. celem nie jest zmiana kształtu ani podzielenie materiału, lecz podwyższenie własności warstwy wierzchniej wyrobu (np. rolkowanie, kulkowanie) lub dokładności wymiarowo-kształtowej (dogniatanie, kalibrowanie).

Reklama

Powiązane hasła:

KALIBROWANIE, KUCIE, CIĄGARSTWO, PRZERÓBKA PLASTYCZNA, CIĄGNIENIE, TRUSZKOWSKI, OBRABIARKA, TŁOCZENIE, PLASTYCZNOŚCI TEORIA, ELEMENTY MASZYN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama