ALIENACJA

(psychol.)

w psychologii utrata poczucia własnej osobowości.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama