ALLPORT Gordon Willard

(1897-1967)

brat Floyda, psycholog i pedagog amer., prof. Harvard University; jeden z twórców teorii osobowości, prekursor tzw. psychologii humanistycznej, pionier psychologii społ.; w ujęciu A. osobowość stanowi niepowtarzalny, indywidualny, zhierarchizowany (od zwyklych nawyków poprzez dyspozycje intencjonalne po centralne orientacje wartościujące) zespół cech; podkreślał znaczenie sumienia (rozumianego jako poczucie winy za sprzeniewierzenie się sobie - gdy narusza się własny system wartości) w rozwoju osobowości; twierdził, że motywy działania osoby dorosłej są niezależne od popędów z okresu dzieciństwa (choć są ich pochodną); sformułowal zasadę funkcjonalnej autonomii motywów, zgodnie z którą środki do celu mogą się stać same ostatecznym zaspokojeniem; zajmował się także analizą przesądów (The Nature of Prejudice); 1937-49 redaktor "Journal of Abnormal and Social Psychology"; m.in. prace Personality, a Psychological Interpretation, The Individual and His Religion, Becoming, Personality and Social Encounter, Pattern and Growth in Personality.

Reklama

Podobne hasła:

  • GORDON, Od angielskiego Gordun...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama