Reklama

BUDDYZM

religia uniwersalistyczna powstała w Indiach w VI w p.n.e., założona przez Buddę Siakjamuniego; do zasadniczych doktryn wszystkich tradycji buddyzmu należą Cztery Szlachetne Prawdy (o cierpieniu, o przyczynie cierpienia, o stanie bez cierpienia i o ścieżce prowadzącej do usunięcia cierpienia) oraz Prawo Współzależnego Powstawania mówiące, że zarówno świat jak i człowiek nie posiadają żadnej trwałej istoty (duszy, ducha), lecz są wynikiem zmieniających się warunków; celem praktyk buddyjskich jest wyzwolenie się z sansary, czyli konieczności nieustannego odradzania (reinkarnacji) w różnych formach (boskich, półboskich, ludzkich, zwierzęcych, głodnych duchów oraz piekielnych); środkiem do tego jest usunięcie niewiedzy (awidja) i żądzy życia (triszna) prowadzące do nirwany czyli stanu pozaświatowego (lokuttara); pierwotnie buddyzm ograniczał się do zgromadzenia mnichów, w miarę czasu buddystami stawali się świeccy wyznawcy; wyróżnia się 3 podstawowe kierunki b.: mahajanę ("Wielki wóz"), hinajanę ("Mały wóz") i wadżrajanę ("Diamentowy wóz"); ponadto b. dzieli się na południowy (kanon palijski), popularny w Azji płd.-wsch., reprezentowany obecnie przez szkołę Therawada oraz północny (kanon sanskrycki), do którego zalicza się m.in. buddyzm tybetański (lamaizm, wadżrajana), chiński Czan oraz japoński Zen; obecnie b. ma na świecie ok. 310 mln wyznawców; w Polsce zarejestrowanych jest kilka sangh (zgromadzeń) buddyjskich.

Reklama

Powiązane hasła:

KWIETYZM, HINDUIZM, TARANATHA, NIRWANA, PALI, KASHIHARA, MAHAWANSA, LÉVI, HINDUSTAŃSKA NIZINA, DAGOBA

Podobne hasła:

  • buddyzm, wyznawcy buddyzmu, zatknięcie...
  • buddyzm, wielka religia świat.,...
  • buddyzm, doktryna i religia, której...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama