absolutyzm

1) stanowisko filoz. uznające, że wartości, np. dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to określenie formy niczym nie ograniczonych rządów jednostki. W okresie oświecenia a. oświecony był próbą połączenia nieograniczonej niczym władzy z poglądami głoszonymi przez filozofów tej epoki (m.in. Hobbes, Leibniz, Wolff, Wolter).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama