Adam i Ewa

w tradycji judeochrześc. pierwsi ludzie, rodzice rodu ludzkiego. Wg Biblii (Rdz 1,1 - 2,4) Bóg stworzył z mułu "na swe podobieństwo" - mężczyznę Adama i tchnął w niego życie. Aby nie czuł się samotny, wyjął z niego podczas snu żebro i stworzył kobietę - Ewę. Bóg powierzył A. i E. pod opiekę ogród Edenu. Szatan pod postacią węża skusił E., która nakłoniła A. do wspólnego spożycia zakazanego owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego. Nieposłuszeństwo to wobec Boga określa się w Biblii mianem grzechu pierworodnego. Za karę Bóg wygnał oboje z raju, skazał A. na ciężką pracę, E. zaś na poród w cierpieniach. Pierwszymi ich dziećmi byli Kain i Abel. W ST A. symbolizuje pierwszego człowieka, ojca całej ludzkości (Rdz 1,27; 1 Krn 1,1; Jz 45,9), w NT wg św. Pawła jest poprzednikiem Chrystusa (List do Rz. 5,14). W tradycji islamskiej wg Koranu (sura 2,7; 15,17 i 20) Allach stworzył A. z gliny, ale wyniósł go przez obdarzenie taką wiedzą, że aniołowie musieli być mu posłuszni dopóty, dopóki anioł Iblis (szatan) nie nakłonił w ogrodzie obojga do zjedzenia zakazanego owocu. Allach zesłał ich na ziemię skazując na życie we wrogości. Pierwszymi synami ich byli Kabil i Habil. W dziejach sztuki europ. wyobrażenia A. i E. często stanowiły inspirację do studiów nad aktem mężczyzny i kobiety, jako temat A. i E. pojawili się w twórczości najwybitniejszych artystów, m.in. J. van Eycka, A. Drera, Tintoretta, L. Cranacha i in.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama