adideacja

(łac. ad = do + idea)

tworzenie nowego wyrazu poprzez przekształcenie fonetyczne danego na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny mający na celu nacechowanie emocjonalne, często daje efekt komiczny bądź ironiczny, np. ponureska = ponura humoreska.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama