Adorno Theodor Wiesengrund

(1903-69)

estetyk muzyki, filozof niem., przedstawiciel tzw. frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tzw. wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest autorem dzieł z zakresu filozofii i estetyki muzyki Filozofia nowej muzyki, zbiorów esejów Sztuka i sztuki, Dialektyka negatywna. Był doradcą T. Manna w kwestiach muzycznych Doktora Faustusa. Wywarł ogromny wpływ na inteligencję europ. lat 50. i 60., reprezentował typ artysty zmuszającego do ciągłych przemyśleń, tworzącego "dzieło nie do odgadnięcia". Stworzył styl eseistyczny z celnymi sformułowaniami przypominającymi aforyzmy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama