afiks

(łac. affixus = coś przyczepionego, przytwierdzonego)

cząstka słowotwórcza wyrazu, za pomocą której tworzone są nowe wyrazy lub ich formy gramatyczne. Wyróżnia się a. słowotwórcze, np. dom, dom-ek, stawiać, przed-stawiać, oraz a. fleksyjne, np. kot-a, sadz-isz. W zależności od położenia względem rdzenia a. dzielimy na: prefiksy (przedrostki poprzedzające wyrazy), np. roz-

Reklama

-myślać; sufiksy (przyrostki występujące po rdzeniu), np. biel-izna, oraz infiksy (wrostki wstawiane do wnętrza rdzenia), nie występujące we współczesnej polszczyźnie, ich ślady można zaobserwować np. w wyrazie si-ą-dę. Zob. budowa słowotwórcza wyrazu.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama