aforyzm

(gr. aphorismós)

sentencja, zwięzłe zdanie wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, np. Błądzić jest rzeczą ludzką.

Reklama

A. może być samodzielnym utworem lit., elementem innej całości lub też powiedzeniem funkcjonującym niezależnie od autorskiego kontekstu. W polskiej lit.

a. występuje m.in. w XVI-wiecznych zbiorach apoftegmatów, współcześnie w twórczości S.J. Leca. Mistrzami a. byli moraliści franc. XVII i XVIII w.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama