aglutynacja

(łac. aglutinare = sklejać, spajać, łączyć)

jeden ze sposobów jęz. służących do tworzenia form gramat., polegający na zestawianiu, dołączaniu do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, stałą funkcję gramat., np. w formach typu czyta-ł-by, czy-ta-l-i-by sufiks -ł-:-l- oznacza czas przeszły, -i- oznacza liczbę mnogą, a -by tryb przypuszczający. Do języków, w których

Reklama

a. jest głównym sposobem tworzenia form gramat., należą m.in. turecki, suahili (język z rodziny bantu używany w Afryce Wsch.).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama