akt

(łac. actus = czyn)

1) w filoz. urzeczywistnienie możliwości istnienia, wg tomizmu dokonuje się przez połączenie materii z formą; 2) w psychologii czynność psychiczna, czyste przeżycie; potocznie działanie; 3) w lit. - część utworu dramatycznego lub spektaklu obejmująca fragment akcji, uzasadniona konstrukcyjnie całość kompozycyjna; 4) w sztukach plastycznych - przedstawienie nagiej postaci ludzkiej; może być samodzielnym tematem lub fragmentem określonej kompozycji; występował już w sztuce paleolitu, popularny w sztuce starożytnej, gr. i rzym., renesansowej, w sztuce baroku i nowoczesnej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama