aktorska sztuka

dziedzina sztuki widowiskowej polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (również w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a przede wszystkim, zwł. współcześnie, wiedzą psychologiczną, społeczną itp. W filmie, telewizji a.sz. jest uzależniona od techniki, a o ostatecznym kształcie roli decydują praca kamery i montaż. W tradycji europ. początkowo związana z obrzędami kultowymi - w starożytnej Grecji związana z teatrem, cieszyła się społ. akceptacją; w starożytnym Rzymie uległa zdegradowaniu; dzięki Molierowi nastąpił wzrost pozycji aktorów, na scenie pojawiły się kobiety. A.sz. jako twórczość artystyczna zaczęła być pojmowana w XIX w., w XX w. podlegała różnym przemianom. Zob. też K. Stanisławski, E.G. Craig, W.E. Meyerhold, B. Brecht, A. Appia, A. Artaud, J. Grotowski, Living Theatre.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama